ฟังเพลงเสียงดัง โอกาสเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการได้ยินการฟังเพลงนับเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย เพียงแค่เสียบหูฟังแล้วเปิดเพลง เท่านี้ก็มีความสุขความสนุกไปกับท่วงทำนองที่ไพเราะ และทุกวันนี้ หากมองไปรอบๆ ตัวเรา

ก็จะเห็นผู้คนมากหน้าหลายตาต่างฟังเพลงจากหูฟัง พร้อมกันนั้นก็ขยับแขนขาร่างกายไปตามจังหวะเสียงเพลงเสียงดนตรี

จากข้อมูลพบมีผู้คนทั่วโลกกว่า 1,100 ล้านคน ทั้งวัยรุ่น คนหนุ่มสาว และคนวัยทำงานมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญเสียการได้ยิน เนื่องจากฟังเพลงบ่อยครั้งและฟังเพลงในระดับเสียงที่ดังเกินไป โดยเฉพาะคนอายุระหว่าง 12-35 ปี จะเป็นช่วงวัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินมากที่สุด โดยสาเหตุหลักๆ ก็คือ การฟังเพลงจากหูฟังซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับการได้ยินมากที่สุด ขณะที่การฟังเพลงตามสถานบันเทิงทั่วไปอย่างเธคหรือผับถือเป็นปัจจัยเสี่ยงรองลงมาที่จะทำให้มีโอกาสสูญเสียการได้ยิน

ฟังเพลงเสียงดัง โอกาสเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการได้ยิน

องค์การอนามัยโลก แนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังโดยลดระดับเสียงจากการฟังเพลงด้วยหูฟังลงมา โดยแนะนำว่าควรปรับระดับเสียงให้อยู่ที่ 60% ของหูฟัง ซึ่งนับเป็นระดับความดังของเสียงที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหูฟังในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่มีระดับความดังของเสียงแตกต่างกัน…ด้วยความห่วงใยในประสิทธิภาพการฟังของคุณ จากหาดใหญ่สงขลาดอทคอม!