แฝดคนละฝา… รถยนต์จีนหน้าตาคล้ายแบรนด์ดังเรื่องราวของสิ่งของฝาแฝดคู่เหมือนที่อาจจะไม่ใช่มาจากที่เดียวกัน ทุกวันนี้มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่นรถยนต์คนและแบรนด์แต่รูปร่างเหมือนกัน

Biggest Truck… ยักษ์ยังเรียกพี่ เครื่องยนต์ 9,000 ซีซี.ในแผ่นดินนี้จะมีใครใหญ่กว่านี้อีกไหม? วันนี้เราจะพาไปชมรถบรรทุกที่ใหญ่ทีสุดในโลกว่าจะอภิมหาอลังการขนาดไหน กับขนาดเครื่อง 9,000 ซีซี.

เลนนอกเลนใน เรียกอย่างไรให้ถูก ! อันตรายจากความสับสนถนนหลักสายสำคัญไม่ว่าจะมีกี่เลนก็ตามมักถูกแบ่งเป็น 2 ช่องทางหลัก โดยในแต่ละฝั่งจะกั้นด้วยกำแพงหรือเกาะกลางแล้วแบ่งเป็นอีกหลายช่องทาง