หาดใหญ่ของผม มนตรี ศรียงค์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ผมเกิดในเมืองหาดใหญ่ ในสถานที่ที่เรียกว่าโรงพยาบาลหมอบุญจอง ซึ่งน่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของที่นี่ ปัจจุบันโรงพยาบาล

รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนหลัง หนังสือเปลี่ยนชีวิตคุณ!เจ้าของหนังสือระดับ Best Seller ‘ทอม’ ธเนศ ลีลาภรณ์ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557